Bakgrunn for «Smart & Smidig»

Hvorfor «Smart & Smidig» ?

Teksten under er hentet fra utlysningsdokumentet:

IT-avdelingen ønsker bistand til utforming, implementering og innføring av et rammeverk for kontinuerlig forbedring. Hovedfokus skal være kvalitet- og prosessforbedringer. Man ønsker gjennom bistanden å gjøre avdelingen og de ansatte selv i stand til å drive dette arbeidet videre, men med støtte i en innledende fase. Derfor vil det være viktig med metode og kompetanseoverføring i arbeidet.

Overordnede mål med innføringen er å bedre kvaliteten i våre tjenester og frigjøre tid og ressurser som vi kan bruke til nye og andre oppgaver. Viktig element i arbeidet er kultur og holdninger med fokus på verdi for våre brukere der de ansatte skal være sentrale.

Mål med innføring av kontinuerlig forbedring er å:

  • Øke kvaliteten i våre leveranser og tjenester
  • Forenkle og forbedre våre rutiner og prosesser
  • Redusere mengde unødvendig arbeid
  • Frigjøre tid og kapasitet til nye og bedre tjenester og leveranser
  • Øke forutsigbarheten i våre leveranser både med hensyn på tid, kost og kvalitet
  • Øke avdelingen og de ansattes fokus på verdi for brukerne
  • Øke medarbeidertilfredsheten

Bistanden skal bidra til å realisere disse målene.