Alle innlegg av lla094

Tavlemøte – flyttinger

Tavle_flytting

Som en del av dere har sett  har vi tatt i bruke tavlen ved nettverksgruppen i 5etg.
Vi har lenge hatt utfordringer med manglene informasjonsflyt og uklar ansvarsfordeling i forbindelse med flyttinger. Vi har ikke klart å fange opp alle flytteprosessene, noe som har gitt oss en del ekstra arbeid.
For å sikre bedre leveranser i forbindelse med flytting har vi derfor innført tavlemøte hver 14. dag.  På tavlemøtet samler vi informasjon og fordeler ansvar. Tavlen inneholder både små og store flyttinger. Større flyttinger vil i tillegg tas videre som RTS-prosjekter.

På møtet deltar representanter fra telefoni, nettverk, AV og alle områdelederne på brukerstøtte. I tillegg, er vi så heldig, at EIA stiller med en representant 1. gang pr. måned. Møtet blir avholdt kl. 08:10 onsdag i partallsuker. Som de andre tavlemøtene i Smart & Smidig regi er møtet åpent for alle som ønsker å delta.

Tusen takk til Bjørn Tore som tok initiativ til å tenke Smart & Smidig rundt flyttinger ved UiB 🙂

 

 

Brunpapir Workshop

2014-12-12 11.19.43

Da er brunpapir kjøpt inn, og mandag er vi klar for workshop!

Håper flest mulig har anledning til å være med denne dagen.

Workshopen blir på møterom 4165. Det er mulig det tidvis blir litt  trangt, men vi får leve etter «der det er hjerterom er det husrom»

Håper vi får en spennende og lærerik dag 🙂