Leandagen Bergen 2016

2016-02-25 13.26.45
Hallvard, Kari, Jon, Bård og Eirik klar for «live-sending» på allmøtet til IT-avdelingen

Tordag 25. februar ble Leandagen Bergen arrangert på Radisson Royal Hotel, Bryggen.
Årets arrangement hadde deltakerrekord med 160 påmeldte. Det var deltaker fra mange bransjer; både privat- og offentlig.

Her er et kjapt sammendrag fra foredragene:

Sven Danielsen:  Hva skal til for en god oppstart om målet er å bli fremragende  ?
En mer teoretisk gjennomgang og tilnærming til suksesskriterier ved oppstart av forbedringsarbeid. Mye spennende – en mer akademisk tilnærming.

Johan Bergström: Gjør et systematisk kvalitetsarbeid oss sikrere?
Et fyrverkeri av foredragsholder – i motsetning til mange som mener at standardisering er veien til en sikrere hverdag, mente Bergstrøm at “varabilitet er en forutsetning for å kunne tilpasse sikkerhet til ulike situasjoner.” Se mer på: http://www.jbsafety.se

Kenneth Gilje: Årets Leanbedrift 2015: «Kontinuerlig forbedring med kunden i fokus»
“Gilje Tre” – vindus- og dør-produsent på Jæren vant fjorårets Leanpris (2015). De har gått fra å produsere“hyllevare” til å produsere “skreddersøms produkter” . De fortalte om “reisen” og formidlet bl.a. viktigheten av å se forbedringsarbeidet over tid; “to skritt frem og et tilbake … “. Spennende foredrag

KLP: Fortalte om deres forbedringsarbeid
KLP har jobbet mye med kontinuerlig forbedring og presenterte mye av arbeidet. De vant bl.a. Leanprisen i 2014. I fjor starter et av Kundesenteret til KLP opp med kontenuerlig forbedring. De har vært på bedriftsbesøk hos oss her på ITA, og vi gleder oss til å besøke de.

Bård Karlsen – EY: Viktigheten av å skape tydelige resultater tidlig
Bård snakket om behovet for å få til gode resultater tidlig i forbedringsarbeidet. Dette for å skape å kunne vise til berettigelsen av forbedringsprosjekter. Han gikk også igjennom endel momenter som kan sikre en god oppstart og gjennomføring. Som alltid er det utrolig interessant  og spennende å høre på Bård.

2016-02-25 15.08.33
En dag med masse påfyll, både tips, inspirasjon og erfaringer ble delt

Tavlemøte – flyttinger

Tavle_flytting

Som en del av dere har sett  har vi tatt i bruke tavlen ved nettverksgruppen i 5etg.
Vi har lenge hatt utfordringer med manglene informasjonsflyt og uklar ansvarsfordeling i forbindelse med flyttinger. Vi har ikke klart å fange opp alle flytteprosessene, noe som har gitt oss en del ekstra arbeid.
For å sikre bedre leveranser i forbindelse med flytting har vi derfor innført tavlemøte hver 14. dag.  På tavlemøtet samler vi informasjon og fordeler ansvar. Tavlen inneholder både små og store flyttinger. Større flyttinger vil i tillegg tas videre som RTS-prosjekter.

På møtet deltar representanter fra telefoni, nettverk, AV og alle områdelederne på brukerstøtte. I tillegg, er vi så heldig, at EIA stiller med en representant 1. gang pr. måned. Møtet blir avholdt kl. 08:10 onsdag i partallsuker. Som de andre tavlemøtene i Smart & Smidig regi er møtet åpent for alle som ønsker å delta.

Tusen takk til Bjørn Tore som tok initiativ til å tenke Smart & Smidig rundt flyttinger ved UiB 🙂

 

 

Litt bedre enn i går, men ikke fullt så god som i morgen

Smart & Smidig, forbedringsarbeid ved ITA – veien videre – Litt bedre enn i går, men ikke fullt så god som i morgen

Vi har nå arbeidet med kontinuerlig forbedring ved IT-avdelingen i litt over ett år. Noen har vært mye involvert, andre har foreløpig vært lite involvert. Noen kunne tenkt seg å vært mer involvert, mens atter andre kanskje er glad de ikke har «måttet» forholde seg til dette ennå. Uansett er det slik at kontinuerligforbedring er kommet for å bli ved IT-avdelingen – og dukker plutselig opp hos deg 🙂

Vi har lært mye i løpet av det siste året – noe har gått bra, andre ting har gått mindre bra. Erfaringene vi har opparbeidet vil vi ta med oss i det videre arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Et av forbedringstiltakene i Smart & Smidig vil være å informere om forbedringsarbeidet mer jevnlig. Vi blåser derfor liv i bloggen igjen, og vil prøve å legge ut noe informasjon hver uke.