Brunpapir Workshop

«Brunpapir workshop» ble avholdt på mandag den 15. desember. Det var veldig god deltakelse og vi fikk frem mange relevante problemer rundt «Incident-prosessen».

bård2

Vi var klar over at lokalet ikke var optimalt for så pass mange deltakere, men vi vurderte dette opp mot fordelen med å ha arrangementet på avdelingen.

Neste steg er å jobbe videre med innspillene som kom frem i løpet av dagen. Frem mot kick-off vil vi organisere og prioritere innspillene fra brunpapir-øvelsen.

Brunpapir Workshop

2014-12-12 11.19.43

Da er brunpapir kjøpt inn, og mandag er vi klar for workshop!

Håper flest mulig har anledning til å være med denne dagen.

Workshopen blir på møterom 4165. Det er mulig det tidvis blir litt  trangt, men vi får leve etter «der det er hjerterom er det husrom»

Håper vi får en spennende og lærerik dag 🙂